• zorgverlener die een cliënt een injectie geeft

Infectieziekten en vaccinaties

Bij GGD Haaglanden is in 2018 741 keer melding gedaan van een meldingsplichtige ziekte. Het aantal meldingen Hepatitis B nam af, de meldingen van STEC, shigellose en legionellose vertoonden een stijging.

Het programma Infectieziektebestrijding van GGD Haaglanden richt zich op

  • het vroegtijdig opsporen van, behandelen van en beschermen tegen infectieziekten;
  • het voorkomen van verdere verspreiding ervan en;
  • het vergroten van kennis om de kans op infectieziekten te verminderen.

In 2018 is de afdeling versterkt met twee deskundigen infectieziektepreventie, zogenoemde DIP-ers. Zij worden ingezet bij complexe problemen, zoals bij een instelling waar herhaaldelijk scabiës uitbrak. Ook gaven zij voorlichting aan verpleeg- en verzorgingshuizen over antibioticaresistentie en het voorschrijven van antibiotica.

Tuberculosebestrijding van GGD Haaglanden heeft vanuit de verplichte melding op grond van de Wet Publieke Gezondheid inzicht in (gemelde) tuberculose-infecties. Als dat nodig is, neemt de GGD gerichte maatregelen en krijgen gemeenten of instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. In 2018 kreeg GGD Haaglanden 100 meldingen van tbc.

In Nederland neemt het aantal tbc-meldingen af, ook in 2018 daalde het opnieuw. Om goed te reageren bij een grote uitbraak heeft GGD Haaglanden in 2018 samen met de drie andere GGD’en in Zuid-Holland intensief verder gewerkt aan het Regionaal Expertise Centrum (REC) Zuid-Holland. Deze flexibele organisatie met voldoende expertise kan bij grote tbc-uitbraken adequaat reageren.

GGD Haaglanden presenteerde de tbc-bestrijding in Nederland op de 49th Union World Conference on Lung Health in het World Forum. Zo’n 3500 deskundigen uit 125 landen op het gebied van tbc en andere longziekten wisselden in het World Forum in Den Haag informatie uit. Ook zijn een vernieuwde aanpak en onderzoeksresultaten gepresenteerd.

De afdeling Reizigersadvisering en Vaccinaties gaf 24.381 x gezondheidsadvies en 32.840 vaccinaties aan reizigers en professionals naar (sub)tropische landen.

Met Zwanger op reis geeft GGD Haaglanden advies en informatie over specifieke risico’s voor zwangere vrouwen die op reis gaan.