• Ambulance van GGD Haaglanden

Ambulancezorg

Ambulancezorg GGD Haaglanden is onderdeel van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. In 2018 voerde GGD Haaglanden 38.000 ambulanceritten uit, binnen het totaal van ruim 88.000 ambulanceritten door de RAV.

Ambulancezorg:

Van spoedeisende hulp tot gespecialiseerd patiëntenvervoer

  • verleent spoedeisende hulp om een aandoening of letsel van een patiënt te behandelen. Waar nodig wordt de patiënt vervoerd of verwezen naar een andere zorgverlener;
  • levert geneeskundige zorg bij ongevallen en rampen;
  • verzorgt gespecialiseerd patiëntenvervoer van en naar een ziekenhuis of verpleeginstelling (zonder spoed);
  • is paraat bij grote manifestaties en evenementen.

Medium care

In 2018 heeft de Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden samen met andere regio’s een nieuwe vorm van vervoer ontwikkeld, namelijk patiëntenvervoer van bijvoorbeeld ziekenhuis naar ziekenhuis door een ambulance met een ambulancechauffeur en een basisverpleegkundige. Belangrijke winst: dit besteld vervoer is beter te plannen, de wachttijd voor de patiënten wordt verkort en de doorstroming in de ziekenhuizen wordt verbeterd.

Werken bij de ambulancedienst

Het ene moment nog aan de koffie, het volgende moment sta je op de snelweg samen met brandweer en politie bij een ernstig ongeluk, bied je zorg aan een gevallen oudere dame in een winkel of medische hulp in een thuissituatie. Werken bij de ambulancezorg is echt uitdagend, want geen patiënt, geen dag en geen plek is hetzelfde.

Ambulancezorg GGD Haaglanden helpt altijd! 24/7 kunnen burgers op ons rekenen. Waar je ook vandaan komt, welke taal je spreekt of waar je woont.

Voor de Ambulancezorg GGD Haaglanden ‘zijn de medewerkers het kapitaal’. Daarom werk je hier met de nieuwste materialen, met nieuwe auto’s en met in een zelf in te vullen werkrooster. Zo wordt er ook rekening gehouden met je thuissituatie.

Zie www.helptaltijd.nl.