• kinderen op een springkussen

Gezondheidsbevordering

Met activiteiten zoals in de Week van de Liefde, aandacht voor Lentekriebels, de regionale genotmiddelenpreventie, regionale studiemiddag Bewegen en valpreventie ouderen werkt GGD Haaglanden aan gezondheidsbevordering. Dit is gericht op een vitaal leven en het vergroten van de zelfredzaamheid, weerbaarheid en veerkracht van de burgers.

In 2018 bood GGD Haaglanden gezondheidsbevorderende programma’s over gezond en vitaal ouder worden, gezond gewicht, psychische gezondheid, huiselijk geweld en kindermishandeling, gezondheid op school, opvoedingsondersteuning, genotmiddelen (roken/alcohol/drugs), mondgezondheid & voeding en relaties & gezonde seksualiteit.

Het aantal Gezonde scholen blijft stijgen, ook in 2018. Het aantal PO-scholen met het vignet Gezonde School steeg van 36 in het schooljaar 2014-2015 naar 79 in het schooljaar 2017-2018. Er zijn nu 66 Gezonde Scholen voor het PO/SBO, 12 Gezonde Scholen voor het V(S)O en inmiddels ook 1 MBO locatie Gezonde School. De Gezonde School-adviseurs van GGD Haaglanden hebben een belangrijke rol in de gezondheidsbevordering op scholen.