• hulpverleners die een slachtoffer (pop) reanimeren

Algemeen, campagnes en crisisbeheersing

De digitale gezondheidsmonitor 2018 van GGD Haaglanden bevat recente cijfers over gezondheid in regio Haaglanden. Op basis hiervan gaf de GGD aan elke gemeente ‘kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid’, bijvoorbeeld over overgewicht, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid of gehoorschade.

Ook ten aanzien van de Omgevingswet adviseerde GGD Haaglanden de gemeenten. De inrichting van de omgeving kan namelijk gezondheidswinst opleveren.

Doet de GGD het goed?

In maart 2018 kreeg GGD Haaglanden het ISO 9001:2015 certificaat. Van de klachtenregeling voor cliënten over de dienstverlening is 67 keer gebruik gemaakt. De meeste klachten zijn door interne behandeling of bemiddeling naar tevredenheid van de klager afgehandeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg van GGD Haaglanden. Om de bevoegdheid en bekwaamheid van de medewerkers up to date te houden, verzorgt GGD Haaglanden scholingsprogramma’s. In 2018 ging dit onder andere over de Wet publieke gezondheid en de GGD, ontwikkelingen Ambulancezorg regio Haaglanden, Vrouwelijke genitale verminking – Meisjesbesnijdenis, Personen met verward gedrag, Crisis in beweging, gezondheidsverschillen en Meningokokken. Veel scholingen worden geaccrediteerd. Er is een nauwe samenwerking met onder andere hogescholen, universiteiten en de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health). Alle GGD-medewerkers konden in 2018 reanimatielessen volgen om ingeschreven te worden als burgerhulpverlener.

30.166 vragen van burgers en professionals

Het Informatiecentrum GGD Haaglanden kreeg in 2018 30.166 calls over tal van zaken. Dit gaat bijvoorbeeld over het maken van een afspraak voor vaccinaties, een melding van vervuilde buren of over medische keuringen en specifieke vragen over infectieziekten. Het aantal mailvragen in 2018 bedroeg 2.483.

7.500 burgerhulpverleners in 2 jaar tijd

Afgelopen twee jaar heeft GGD Haaglanden met onder andere de Hartstichting campagne gevoerd in regio Haaglanden om meer burgerhulpverleners te werven. De campagne is na de zomer van 2018 afgesloten met in totaal meer dan 7.500 nieuwe burgerhulpverleners.

GGD Haaglanden deed ook in 2018 weer mee aan Stoptober en IkPas. De publiekscampagne Stoptober daagt rokers uit om in oktober niet te roken. IkPas is een landelijke bewustwordingscampagne om dertig of veertig dagen geen alcohol te drinken.

In 2018 zijn 25 onderzoeken uitgebracht, verscheen de Gezondheidsmonitor 2018 en kwam er in de 53ste jaargang vier keer een Epidemiologisch Bulletin uit. Met de epidemiologische functie geeft GGD Haaglanden een adequaat beeld van de gezondheidssituatie in de gemeenten en de regio. De onderzoeksonderwerpen waren onder andere overgewicht bij kinderen, jongeren en genotmiddelengebruik, de nieuwe aanpak van huiselijk geweld, het Haags Uitgaansonderzoek en de Samen Gezonde School Aanpak.

GGD Haaglanden is 24 uur per dag paraat om bij een ramp of crisis hulp te bieden, samen met andere partijen in de publieke gezondheidszorg. De crisiscoördinator van de GGD is 24 uur per dag bereikbaar via de Meldkamer Ambulance (MKA) van de Veiligheidsregio. In 2018 waren er gelukkig geen grote incidenten of rampen waarbij een volledige opschaling van het GGD-crisisteam nodig was.

Niet alleen buiten de GGD is crisismanagement van belang. Ook binnen GGD Haaglanden kunnen zich situaties voordoen waardoor het werk niet (goed) uitgevoerd kan worden. Ook daarvoor is er nu een plan. Dit plan vormt samen met het GGD Rampen Opvang Plan voor externe calamiteiten een integraal crisisplan.